+385 (0)1 6646 450

Kontaktirajte nas svakodnevno

Naše usluge

MISLIMO EKOLOŠKI, MISLIMO EKOHOLD!

Metal

Sakupljanjem i odvajanjem metalnog otpada, koji predstavlja veliki potencijal za recikliranje i ponovno korištenje, sprječavamo rasipanje ovih vrijednih sekundarnih sirovina. Postotak ponovne iskoristivosti metala je jako veliki. Ponovna iskoristivost čelika je i do 100%. Najveći dio metalnog otpada koji nastaje u privredi i kućanstvima predstavljaju aluminij i čelik.


Aluminij

je najrasprostranjeniji metal u zemljinoj kori. Zbog svojih svojstava (niska specifična gustoća, čvrstoća, otpornost na koroziju, trajnost) ima vrlo široku primjenu. Moguće ga je reciklirati bez gubitka njegovih prirodnih osobina. Recikliranjem aluminija se štedi čak 95% energije. Zbog značajne uštede energije kod recikliranja u odnosu na dobivanje aluminija iz boksita, aluminij ima veliki udio među recikliranim otpadnim metalima. Dostupni podaci govore da se u Europi reciklira 42 % aluminija iz limenki, 85% aluminija iz građevinskih materijala i 95 % aluminija koji se upotrebljava u prijevoznim sredstvima.

Čelik

je legura željeza. Ima veoma široku primjenu u proizvodnji, a njegova svojstva mogu varirati ovisno o sastavu. Kontinuirano se radi na poboljšavanju osnovnih svojstava kako bi se dobile nove vrste koje su lakše, čvršće, tanje. Recikliranjem čelika se štedi 74% energije.

METALNI OSTACI KOJE OTKUPLJUJEMO:

  • Otpadni bakar – pločevina nova, čista guljena žica, cijevi, limovi, lakirana žica, paljena žica, otpadni bakreni kablovi….
  • Otpadni mesing – industrijski i sakupljački
  • Otpadna bronca – industrijska i sakupljačka
  • Otpadni aluminij – aluminijska žica čista, aluminijske offset ploče, otpadni aluminijski lim nebojani i obojani, otpadni aluminij tvrdi, otpadne aluminijske felge, otpadni aluminijski iso profili, otpadni aluminijski profili čisti i obojani, otpadni aluminijski kablovi
  • Otpadni prokrom – industrijski, sakupljački i magnetični
  • Otpadno olovo
  • Otpadni cink lim
  • Otpadno željezo, otpadno željezo pločevina i štanca
  • Ostalo: Otpadni aluminijski hladnjaci, otpadni Al/Cu hladnjaci, otpadni mesing hladnjaci, otpadni bakreni hladnjaci, otpadni elektromotori, otpadni lim novi pocinčani, otpadni lim stari, otpadni lim (školjka automobila), otpadni automobili

 

rsz absolutely free photos original photos old letters 4928x3264 23495

Koliko je sakupljanje i recikliranje papira važno govori nam podatak da se recikliranjem 1 tone starog papira sačuva 17 stabala. Odvojenim sakupljanjem i recikliranjem papira čuvamo šume i vode, štedimo energiju i prirodne resurse, smanjujemo količinu otpada.

Recikliranje papira osigurava smanjenje zagađenja vode do 35% i 74% manje zagađenja zraka u odnosu na primarnu proizvodnju papira. Papir je moguće reciklirati 4 do 6 puta.


Svakodnevno se u kućanstvima i industriji stvara velika količina papirnog otpada. Kako bi se stari papir mogao ponovno upotrijebiti i kako bi sirovina bila dovoljno kvalitetna za postupak recikliranja, važno je papir skupljati odvojeno od ostalog otpada.

Plastičnim vrećicama koje dospiju u okoliš treba više od 100 godina da se razgrade. Tijekom razgradnje polako ispuštaju otrovne kemikalije koje dospijevaju u tlo, jezera, rijeke i mora nanoseći time trajne štetne posljedice za biljni i životinjski svijet.

Naveli smo neke vrste otpada koje otkupljujemo i zbrinjavamo. Osim navedenih vrsta zbrinjavamo i ostali opasni, neopasni i građevinski otpad. Najveće količine opasnog otpada nastaju u industrijskoj proizvodnji. Opasni otpad se mora zbrinuti na propisani način s ciljem sprječavanja dospijevanja otrovnih kemijskih elemenata u prirodu. Kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirano, opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Otkupljujemo i recikliramo Sekundarne sirovine

Prijavite se za primanje newslettera!