+385 (0)1 6646 450

Kontaktirajte nas svakodnevno

Ostali neopasni i opasni otpad

MISLIMO EKOLOŠKI, MISLIMO EKOHOLD!

Naveli smo neke vrste otpada koje otkupljujemo i zbrinjavamo. Osim navedenih vrsta zbrinjavamo i ostali opasni, neopasni i građevinski otpad. Najveće količine opasnog otpada nastaju u industrijskoj proizvodnji. Opasni otpad se mora zbrinuti na propisani način s ciljem sprječavanja dospijevanja otrovnih kemijskih elemenata u prirodu. Kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirano, opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Otkupljujemo i recikliramo Sekundarne sirovine

Prijavite se za primanje newslettera!